Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku informujemy Państwa, że nasz serwis wykorzystuje pliki "cookies"  użyte w procesie składania zamówienia jedynie do sprawniejszego korzystania z naszego serwisu.

Mogą Państwo ograniczyć lub zablokować całkowicie instalowanie plików "cookies" przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji o plikach "cookies" w zakładce: Bezpieczeństwo.

Witaj. Jesteś Gościem. Zaloguj się lub załóż konto »


Opinie klientów o sklepie sportowo-medyczna.pl

Nasze przesyłki doręcza:
Przesyłki doręcza firma kurierska DPD
Przesyłki dostarcza Poczta PolskaPaczkomaty 24/7 - tanio i o każdej porze...

Współpracujemy z :

Bezpieczna Woda - 24ratownik.pl
Serwis dla trenerów i instruktorów piłki nożnej Portal dla trenerów piłki nożnej

Reklama:

Wychowanie do postępowania korekcyjnego Podręcznik

55,50 zł
♦Wydawnictwo: Korepetytor
♦Wysyłka: w 48 godzin
♦Dostępność: Produkt dostępny
♦Nr. katalogowy: 5638


Wychowanie do postępowania korekcyjnego Podręcznik


Wychowanie do postępowania korekcyjnego Podręcznik dla studentów oraz nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno‑kompensacyjnej

Płock 2011, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 444 str., oprawa miękka

Podręcznik Wychowanie do postępowania korekcyjnego. Podręcznik dla studentów oraz nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno‑kompensacyjnej składa się z sześciu rozdziałów. „W rozdziale pierwszym opisano teoretyczne podstawy postępowania korekcyjnego. Przedstawiono ogólną budowę kręgosłupa i jego zmienność oraz adaptację, autokompensację i autokorekcję. Godny podkreślenia jest tu oryginalny opis stabilizacji centralnej kręgosłupa, w której istotną rolę odgrywają mięśnie dna miednicy, mięśnie poprzeczne brzucha, mięśnie wielodzielne i przepona. Podkreślono rolę mięśni tzw. II warstwy: skośnych brzucha, czworobocznych lędźwi i powierzchownych – taśm mięśniowych. W interesujący sposób opisano także nieprawidłowości kręgosłupa i postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej, wady klatki piersiowej, nieprawidłowości kręgosłupa i postawy ciała wielopłaszczyznowe – skoliozy i postawy skoliotyczne oraz wady kończyn dolnych i stóp. Pod koniec tego rozdziału Autorka słusznie wprowadza elementy kreowania prawidłowej postawy ciała na zajęciach korekcyjnych i lekcjach wychowania fizycznego oraz kierunki postępowania korekcyjnego. W drugim rozdziale omówiono proces uświadomienia celów korekcyjnych. W dość oryginalny sposób nawiązano do schematu kształtowania postaw prosomatycznych w procesie wychowania fizycznego prof. Grabowskiego. Opisano wychowanie „do” i „w” postępowaniu korekcyjnym oraz przemianę osobowościową dziecka z wadą postawy ciała. Rozdział trzeci dotyczy diagnozy posturometrycznej. Przedstawiono tu uproszczone badania ortopedyczne. Zamieszczone zdjęcia korzystnie uzupełniają opis testów i pomiarów. Rozdział czwarty poświęcono planowaniu procesu korekcyjnego. Dość obszernie opisano: planowanie lekcji wychowania fizycznego z elementami korekcyjnymi, scenariusze zajęć korekcyjnych oraz lekcji wychowania fizycznego z elementami korekcyjnymi, toki lekcyjne stosowane podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej, zasady, metody i formy organizacyjne stosowane na zajęciach korekcyjnych i lekcjach wychowania fizycznego z elementami korekcyjnymi, metodykę postępowania korekcyjnego, zasady dydaktyczno‑wychowawcze procesu korekcyjnego, zasady stosowania ćwiczeń analitycznych, metody realizacji zadań korekcyjnych, formy organizacyjne prowadzenia zajęć z elementami korekcyjnymi, środki dydaktyczne stosowane w organizacji i przebiegu procesu korekcyjnego. W rozdziale piątym poprawnie opisano ordynację wraz z realizacją. Przedstawiono rolę i czynności nauczyciela wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno‑kompensacyjnej w oddziaływaniach korekcyjnych, dobór i systematykę ćwiczeń korekcyjno‑kompensacyjnych, pozycje wyjściowe do ćwiczeń i ich znaczenie w korekcji wad postawy ciała, ćwiczenia oddechowe. Interesujące są opisane tu ćwiczenia odczuwania ułożenia swojego ciała – reedukacji posturalnej, Przedstawiono także ćwiczenia korygujące ustawienie miednicy, ćwiczenia stabilizujące dolny tułów, rolę zabaw i gier ruchowych w oddziaływaniu korekcyjnym, metody stosowane w korekcji wad postawy ciała, postaw skoliotycznych i skolioz, metody stosowane w korekcji płaskostopia i stopy płasko‑koślawej, wskazania i przeciwwskazania korekcyjne oraz ćwiczenia niezalecane stosowane nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego i alternatywne korzystniejsze. Rozdział szósty dotyczy kontroli (epikryzy) efektów postępowania korekcyjnego. Opisano tu uwarunkowania efektywności postępowania korekcyjnego, zewnątrzśrodowiskowe uwarunkowania korekcyjne, osobowościowe uwarunkowania oddziaływania korekcyjnego, edukacyjne uwarunkowania korekcyjne i oczekiwane rezultaty postępowania korekcyjnego. Podręcznik kończy słownik wybranych terminów fachowych. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wychowania fizycznego i fizjoterapii oraz nauczycieli gimnastyki korekcyjno‑kompensacyjnej i wychowania fizycznego. Należy go także polecić nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki terapeutycznej. Niewątpliwą jego wartością i nowością jest spojrzenie na reedukację posturalną przez pryzmat prakseologii oraz wyeksponowanie wychowania do postępowania korekcyjnego.” - część recenzji prof. nadz. dr. hab. Jacka Wilczyńskiego


Spis Treści

Opinia o podręczniku
Od autorki
Część I
1. Teoretyczne podstawy postępowania korekcyjnego
1.1. Kręgosłup i jego zmienność
1.1.1. Adaptacja, autokompensacja i autokorekcja kręgosłupa
1.1.2. Stabilizacja centralna kręgosłupa
1.1.3. Ruchomość kręgosłupa
1.2. Postawa ciała i jej zmienność w rozwoju osobniczym
1.2.1. Prawidłowa postawa ciała
1.2.2. Kręgosłup i postawa ciała w rozwoju ontogenetycznym
1.3. Rola aktywności ruchowej w kształtowaniu się kręgosłupa i postawy ciała
1.4. Mięśnie szczególnie istotne w wadach postawy ciała
1.5. Nieprawidłowości kręgosłupa i postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej
1.5.1. Plecy okrągłe
1.5.2. Plecy wklęsłe
1.5.3. Plecy płaskie
1.5.4. Wady klatki piersiowej
1.5.4.1. Klatka piersiowa lejkowata (szewska)
1.5.4.2. Klatka piersiowa kurza
1.6. Nieprawidłowości kręgosłupa i postawy ciała wielopłaszczyznowe – skoliozy i postawy skoliotyczne
1.7. Wady kończyn dolnych i stóp
1.7.1. Kolana koślawe
1.7.2. Kolana szpotawe
1.7.3. Wady stóp
1.8. Następstwa nieprawidłowości postawy ciała związane z zaburzeniami mechanicznych funkcji kręgosłupa
1.9. Kreowanie prawidłowej postawy ciała na zajęciach korekcyjnych i lekcjach wychowania fizycznego
1.9.1. Kierunki postępowania korekcyjnego
1.9.2. Okresy postępowania korekcyjnego
1.9.3. Ogniwa procesu korekcyjnego
Część II
2. Uświadomienie celów korekcyjnych
2.1. Wychowanie „do” i „w” postępowaniu korekcyjnym
2.2. Przemiana osobowościowa dziecka z wadą postawy ciała
Część III
3. Diagnoza posturometryczna
3.1. Wywiad
3.2. Uproszczone badania ortopedyczne
3.2.1. Zasady badania
3.2.2. Oględziny z przodu
3.2.3. Oględziny z tyłu
3.2.4. Oględziny z boku
3.2.5. Obserwacje w płaszczyźnie poprzecznej
3.3. Badanie stóp
3.4. Badanie okolicy lędźwiowo‑miedniczno‑biodrowej (Karolina Białobrzewska, Dariusz Czaprowski)
3.5. Badanie zakresu ruchomości kręgosłupa
3.6. Testy funkcjonalne
3.7. Metody czynnościowej oceny siłowej wytrzymałości mięśni posturalnych
3.7.1. Pomiar siłowej wytrzymałości mięśni brzucha (prostego, skośnego wewnętrznego i poprzecznego)
3.7.2. Pomiar siłowej wytrzymałości mięśni grzbietu
3.7.3. Pomiar siłowej wytrzymałości mięśni pośladkowych
3.7.4. Pomiar siły mięśni przykręgosłupowych (tj. mięśni wielodzielnych)
3.8. Pomiar długości i obwodów kończyn górnych i dolnych
3.8.1. Pomiar długości kończyn dolnych
3.3.2. Pomiar długości kończyn górnych
3.3.3. Pomiar obwodów
3.9. Pomiar skrzywień skoliotycznych oraz wygięć kręgosłupa w lordozie i kifozie
3.10. Podsumowanie – czyli rola nauczyciela wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno‑kompensacyjnej w diagnozowaniu indywidualnym i grupowym
Część IV
4. Planowanie procesu korekcyjnego
4.1. Planowanie lekcji wychowania fizycznego z elementami korekcyjnymi
4.2. Opracowywanie scenariuszy zajęć korekcyjnych oraz lekcji wychowania fizycznego z elementami korekcyjnymi
4.3. Toki lekcyjne stosowane podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej
4.4. Zasady, metody i formy organizacyjne stosowane na zajęciach korekcyjnych i lekcjach wychowania fizycznego z elementami korekcyjnymi
4.4.1. Metodyka postępowania korekcyjnego
4.4.2. Zasady dydaktyczno‑wychowawcze procesu korekcyjnego
4.4.3. Zasady stosowania ćwiczeń analitycznych
4.4.4. Metody realizacji zadań korekcyjnych
4.4.5. Formy organizacyjne prowadzenia zajęć z elementami korekcyjnymi
4.5. Środki dydaktyczne stosowane w organizacji i przebiegu procesu korekcyjnego
Część V
5. Ordynacja wraz z realizacją
5.1. Rola i czynności nauczyciela wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno‑kompensacyjnej w oddziaływaniach korekcyjnych
5.2. Dobór i systematyka ćwiczeń korekcyjno‑kompensacyjnych
5.2.1. Pozycje wyjściowe do ćwiczeń i ich znaczenie w korekcji wad postawy ciała
5.2.2. Ćwiczenia oddechowe
5.2.3. Ćwiczenia rozciągające wybiórcze zespoły mięśni oraz poprawiające ruchomość kręgosłupa
5.2.4. Ćwiczenia właściwe stóp
5.2.5. Ćwiczenia odczuwania ułożenia swojego ciała – reedukacji posturalnej
5.2.6. Ćwiczenia korygujące ustawienie miednicy (Karolina Białobrzewska, Dariusz Czaprowski)
5.2.7. Ćwiczenia stabilizujące dolny tułów (Dariusz Czaprowski, Aleksandra Kolwicz)
5.3. Rola zabaw i gier ruchowych w oddziaływaniu korekcyjnym
5.4. Metody stosowane w korekcji wad postawy ciała
5.5. Metody stosowane w korekcji płaskostopia i stopy płasko‑koślawej
5.6. Przestrzeganie wskazań i przeciwwskazań korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy ciała
5.7. Ćwiczenia niezalecane stosowane nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego i alternatywne korzystniejsze
Część VI
6. Kontrola (epikryza) efektów postępowania korekcyjnego
6.1. Uwarunkowania efektywności postępowania korekcyjnego
6.1.1. Zewnątrzśrodowiskowe uwarunkowania korekcyjne
6.1.1.1. Wadliwe oraz prawidłowe pozycje i czynności dnia codziennego
6.1.1.2. Ćwiczenia śródlekcyjne
6.1.1.3. Współpraca z rodzicami
6.1.2. Osobowościowe uwarunkowania oddziaływania korekcyjnego
6.1.3. Edukacyjne uwarunkowania korekcyjne
6.2. Oczekiwane rezultaty postępowania korekcyjnego
Część VII
7. Słownik wybranych terminów fachowych
Literatura

Komentarze czytelników

Top