Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku informujemy Państwa, że nasz serwis wykorzystuje pliki "cookies"  użyte w procesie składania zamówienia jedynie do sprawniejszego korzystania z naszego serwisu.

Mogą Państwo ograniczyć lub zablokować całkowicie instalowanie plików "cookies" przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji o plikach "cookies" w zakładce: Bezpieczeństwo.

Witaj. Jesteś Gościem. Zaloguj się lub załóż konto »


Opinie klientów o sklepie sportowo-medyczna.pl

Nasze przesyłki doręcza:
Przesyłki doręcza firma kurierska DPD
Przesyłki dostarcza Poczta PolskaPaczkomaty 24/7 - tanio i o każdej porze...

Współpracujemy z :

Bezpieczna Woda - 24ratownik.pl
Serwis dla trenerów i instruktorów piłki nożnej Portal dla trenerów piłki nożnej

Reklama:

Testy diagnostyczne w fizjoterapii

31,30 zł
♦Wysyłka: w 48 godzin
♦Dostępność: Produkt dostępny
♦Nr. katalogowy: 11282

♦Wydanie: 1
♦Rok wydania: 2017
♦Format: 160 x 240 mm.
♦Liczba stron: 188
♦Oprawa: Miękka

Testy diagnostyczne w fizjoterapii

Dorobek badań funkcjonalnych w rehabilitacji ma niezbyt długą tradycję i doświadczenia w porównaniu z tymi badaniami prowadzonymi w sporcie, wychowaniu fizycznym, a nawet w medycynie pracy analizującej obciążenia fizyczne i psychiczne w pracy zawodowej. Badania wpływu zawodowej pracy fizycznej na organizm pracującego człowieka prowadzone były przecież prawie od początku XX wieku aż po czasy współczesne, gdzie są nadal wieloaspektowo organizowane. Wiemy także, jak dynamicznie rozwinęła się medycyna sportowa i fizjologia wysiłku wraz z niebywałym rozwojem w okresie powojennym zainteresowania sportem wyczynowym i rekreacją fizyczną traktowaną jako ważny czynnik profilaktyki zdrowia.
Polska i światowa rehabilitacja takich doświadczeń naukowych i użytkowych w tej dziedzinie nie mają, czego najlepszym dowodem jest wprowadzenie dopiero w latach 60-tych ubiegłego wieku, we wczesnej fazie rehabilitacji kardiologicznej, ćwiczeń fizycznych o wzrastającym obciążeniu jako niezwykle ważnego elementu leczenia i rehabilitacji w kardiologii. Przed tym okresem wielotygodniowe unieruchomienie pacjenta po zawale serca było podstawowym sposobem wczesnej fazy leczenia. Na opóźnienia w rozwoju badań czynnościowych w rehabilitacji wpłynął także ubogi zestaw testów czynnościowych wydolności fizycznej stosowanych w rehabilitacji oraz brak stosownych modyfikacji na potrzeby rehabilitacji istniejących testów badających wydolność wy-korzystywanych dotychczas w medycynie sportowej. W sporcie wyczynowym nieomal każda dyscyplina sportowa ma opracowany zestaw testów wydolno- ściowych dopasowanych do specyfiki wysiłku fizycznego wykonywanego podczas jej uprawiania.
Dotychczasowe doświadczenia polskiej fizjoterapii wskazują, że nie ma zwyczaju w pracy polskich fizjoterapeutów szerokiego korzystania z zestawu arkuszy i dokumentacji opisującej okresowe badania wydolności i innych cech funkcjonalnych i morfologicznych rehabilitowanych osób (prawie każdy szpital i ośrodek rehabilitacyjny w Europie czy Stanach Zjednoczonych ma odrębny ze-staw testów i prób czynnościowych oraz arkuszy ewaluacyjnych do oceny postępów rehabilitacji pacjentów w nim przebywających). Prowadzenie takiej dokładnej dokumentacji postępowania terapeutycznego jest także bardzo potrzebne rehabilitantom (zaś w leczeniu lekarzom) w sytuacji podważania przez pacjenta skuteczności zastosowanej terapii i żądanie z tego tytuły rekompensat finansowych za poniesione straty zdrowotne i moralne. Musimy mieć świadomość, że słusznie znacząco wzrastają w Polsce prawa pacjenta, który bardziej wnikliwie analizuje sposób swojego leczenia i rehabilitacji i może zgłaszać w tym zakresie określone zastrzeżenia i oczekiwania.
Musimy mieć świadomość, że jesteśmy wszyscy TABS (Temporary Ably Body Subject) tylko czasowo zdrowi i sprawni i, że w pewnym okresie swojego życia będziemy z pewnością korzystali z opieki rehabilitacyjnej.
Według szerokich badań populacyjnych prowadzonych w różnych krajach następujący odsetek korzysta z opieki rehabilitacyjnej:
-     10% populacji dzieci i młodzieży (w tym głównie z powodu wad postawy, urazów okołoporodowych, wad genetycznych i in.);
-     30% populacji wieku średniego (głównie z powodu urazów);
-     50% populacji ludzi powyżej 50 lat (spowodowane obniżeniem wydolności i sprawności fizycznej, nasileniem schorzeń układu krążenia, otyłości, cukrzycy);
-     80% populacji ludzi powyżej 65. roku życia (z powodu szybko postępującej inwolucji starczej szczególnie aparatu ruchu oraz nasilenia chorób układu krążenia i oddychania oraz schorzeń nowotworowych).   
Dane te wskazują na konieczność zabezpieczenia opieki rehabilitacyjnej w każdym przedziale wieku danej społeczności oraz prowadzenia w tym zakresie szerokich badań diagnostycznych monitorujących na bieżąco postęp usprawniania chorych osób.
I wreszcie sprawa najistotniejsza. System służby zdrowia w Polsce, wzorem państw zachodnich powinien kierować się zasadami ustrojowymi gospodarki rynkowej. Za pobyt pacjenta w szpitalu musi przecież ktoś zapłacić (Narodowy Fundusz Zdrowia, ubezpieczyciel zdrowotny czy wreszcie sam pacjent w prywatnym szpitalu czy przychodni). Wszyscy ci płatnicy są żywotnie zainteresowani aby korzystanie z opieki służby zdrowia było jak najkrótsze, najskuteczniejsze terapeutycznie i finansowo najtańsze. Każdy dodatkowy dzień pobytu pacjenta w szpitalu musi mieć swoje uzasadnienie diagnostyczne wskazujące na odbiegający od normy stan jego zdrowia i ograniczone możliwości powrotu do domu czy pracy zawodowej. Określenie tych możliwości funkcjonalnych pozwalających pacjentowi bezpiecznie opuścić szpital stanowi podstawowy obowiązek fizjoterapeuty. Opinię taką może on przedstawić w oparciu o uzyskane wyniki z testów i prób czynnościowych określających możliwości życiowe po opuszczeniu szpitala. Obowiązkiem fizjoterapeuty w zachodniej służbie zdrowia jest także przedstawienie raportu o możliwościach przezawodowienia pacjenta zgodnie ze stanem jego zdrowia i zdolnościami motorycznymi. Raport ten jest także pomocny w planowaniu zakresu pomocy ambulatoryjnej i środowiskowej w sytuacji trwałej niepełnosprawności. I tym właśnie celom służą badania diagnostyczne w fizjoterapii, które są tak potrzebne w zawodzie fizjoterapeuty

Spis Treści

Objaśnienia skrótów
Wprowadzenie

Rozdział I. Rola klinimetrii w postępowaniu fizjoterapeutycznym
1.1 Warunki wykonywania testu diagnostycznego
1.2. Sposoby interpretacji i wykorzystania uzyskanych wyników badań diagnostycznych
1.3. Kryteria testów diagnostycznych

Rozdział II. Ocena wydolności fizycznej
2.1. Pojęcie wydolności fizycznej, tolerancji obciążeń wysiłkowych, adaptacji wysiłkowej

Rozdział III. Zasady obciążeń fizycznych w fizjoterapii

Rozdział IV. Charakterystyka funkcji krążeniowo-oddechowych
4.1. Testy diagnostyczne funkcji układu krążenia
Próba 1. Próba ortostatyczna
Próba 2. Próba Cramptona
Próba 3. Reakcja układu krążenia na zmianę pozycji ciała z przysiadu do
pozycji stojącej (modyfikacja testu Cramptona wg Malareckiego)
Próba 4. Próba Martineta
Próba 5. Test marszu 6-minutowego
Próba 6. Test dystansu chromania przestankowego
Próba 7. Wyznaczanie wartości tętna bezpiecznego
Próba 8. Ocena fizjologicznej reakcji układu krążenia na pracę kończyn
górnych i dolnych
Próba 9. Reakcja układu krążenia na wysiłek fizyczny w środowisku
wodnym i powietrznym
Próba 10. Ocena reakcji krążeniowych na wysiłek statyczny (praca
izometryczna)
Próba 11. Ocena krążeniowego wskaźnika restytucji powysiłkowej
4.2. Testy diagnostyczne funkcji układu oddechowego
Próba 1. Oznaczanie statycznych i dynamicznych wskaźników funkcji płuc-
spirometria
Próba 2. Wpływ prowokacji wysiłkowej na parametry czynnościowe układu
oddechowego
Próba 3. Oznaczanie progu wentylacyjnego (PPA)
Próba 4. Określenie typu oddychania. Test FVC (Force Voluntary Capacity) i MW (Maximal Voluntary Ventilation)
Próba 5. Badanie natężonej objętości wydechowej sekundowej (Forced
Expiration Volume- FEV 1.0)
Próba 6. Badanie maksymalnej wentylacji dowolnej (Maximal Voluntery Ventilation - MW)

Rozdział V. Testy diagnostyczne funkcji układu nerwowego
5.1. Badanie reakcji odruchowych
Próba 1. Odruch kolanowy
Próba 2. Odruch ze ścięgna Achillesa
Próba 3. Odruch z mięśnia dwugłowego ramienia
Próba 4. Odruch z mięśnia trójgłowego ramienia
Próba 5. Odruch zginania
Próba 6. Odruch powierzchniowy brzuszny
Próba 7. Odruch podeszwowy
Próba 8. Odruch nosidłowy
Próba 9. Odruch źreniczny
5.2. Badanie czucia kinestetycznego aparatu ruchu
Czucie głębokie
Próba 1. Ocena ilościowa czucia proprioceptywnego
Próba 2. Ocena siły ręki i różnicowania kinestetycznego
Próba 3. Badanie powtarzalności wykonania zakresu ruchu
Próba 4. Ocena czucia ułożenia kończyn
5.3. Badanie czucia powierzchniowego (skórnego)
Próba 1. Badanie rozmieszczenia receptorów dotyku na skórze
Próba 2. Badanie czucia umiejscowienia
5.4. Metody badania równowagi oraz odruchów przedsionkowo-rdzeniowych
Próba 1. Test Flaminga
Próba 2. Próba Romberga
Próba 3. Test marszu
Próba 4. Próba Barany'ego
Próba 5. Odruch przedsionkowo-oczny

Rozdział VI. Diagnostyka fizjoterapeutyczna bólu
6.1. Kategoryzacja natury bólu
Rodzaje bólu
Podział bólu
Cechy bólu przewlekłego
6.2. Metody diagnostyki bólu
6.3. Bóle kręgosłupa
Rozdział VII. Diagnostyka aparatu ruchu
7.1. Rodzaje diagnostyki fizjoterapeutycznej aparatu ruchu
7.2. Ocena siły mięśniowej
7.3. Ocena sposobów lokomocji
Próba 1. Fizjologiczna ocena różnych form lokomocji
7.4. Ocena gibkości i zakresu ruchomości stawowej
Próba 1. Ocena gibkości tułowia na podstawie skłonu w przód w siadzie
7.5. Badanie postawy ciała (korekcyjna wada postawy)
Próba 1. Wzrokowa ocena postawy ciała
Próba 2. Kontrola sprawności fizycznej mięśni w utrzymaniu prawidłowej
postawy ciała
Próba 3. Kontrola siły mięśnia czworogłowego uda
Próba 4. Kontrola siły przednich mięśni tułowia i obręczy barkowej
Próba 5. Kontrola siły mięśni ramion, barków i klatki piersiowej
Próba 6. Kontrola gibkości tylnej grupy mięśni kończyn dolnych
Próba 7. Kontrola gibkości w stawie biodrowym i przedniej grupy mięśni uda ..
Próba 8. Kontrola gibkości mięśni powierzchownych klatki piersiowej
Próba 9. Kontrola siły mięśni pośladkowych

Rozdział VIII. Ocena wydolności fizycznej
8.1. Testy i próby wysiłkowe w kontroli wydolności fizycznej
Próba I. Test PWC 170 (Physical Working Capacity)
Próba 2. Zmodyfikowany dla fizjoterapii Test PWC 170
Próba 3. Test Coopera - 12-minutowy test biegu (12 MRT)
8.2. Testy pośrednie oceny wydolności tlenowej
Próba 4. Test Astranda-Ryhminga
Próba 5. Test pulsacyjny - wydolność beztlenowa w pracy interwałowej
Próba 6. Test 30 s Wingate - wytrzymałość beztlenowa
Próba 7. Test Margarii - wytrzymałość beztlenowa
Próba 8. Próba Ruffiera
Próba 10. Próba harwardzka (Harvard Step-up Test)
Próba 11. Zmodyfikowana próba harwardzka

Rozdział IX. Metody doboru obciążeń wysiłkowych
9.1. Fizjologiczne podstawy planowania treningu rehabilitacyjnego
Znaczenie rozgrzewki w diagnostyce funkcjonalnej
Próba 1. Wpływ rozgrzewki na organizm
Próba 2. Fizjologiczna ocena efektywności różnych form wysiłku

Rozdział X. Specyfika diagnostyki funkcjonalnej w zależności od płci i wieku...
10.1. Różnice w diagnostyce kobiet i mężczyzn
Próba 1. Różnice w reakcjach fizjologicznych na wysiłek u kobiet i mężczyzn....
10.2. Specyfika diagnostyki w pediatrii
Próba 2. Test Astranda dla dzieci
10.3. Diagnostyka funkcjonalna w geriatrii
Próba 3. Test sprawności fizycznej dla osób starszych Fullertona (The
Fullerton Functional Fitness Test)
10.4.Skale funkcjonalne w fizjoterapii

Rozdział XI. Metodyka i bezpieczeństwo testów diagnostycznych

Rozdział XII. Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonalna (ICF - Inter-national classification of functioning)

Rozdział XIII. Jednostki pomiarowe w testach i próbach wysiłkowych

Komentarze czytelników

Top