Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku informujemy Państwa, że nasz serwis wykorzystuje pliki "cookies"  użyte w procesie składania zamówienia jedynie do sprawniejszego korzystania z naszego serwisu.

Mogą Państwo ograniczyć lub zablokować całkowicie instalowanie plików "cookies" przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji o plikach "cookies" w zakładce: Bezpieczeństwo.

Witaj. Jesteś Gościem. Zaloguj się lub załóż konto »


Opinie klientów o sklepie sportowo-medyczna.pl

Nasze przesyłki doręcza:
Przesyłki doręcza firma kurierska DPD
Przesyłki dostarcza Poczta PolskaPaczkomaty 24/7 - tanio i o każdej porze...

Współpracujemy z :

Bezpieczna Woda - 24ratownik.pl
Serwis dla trenerów i instruktorów piłki nożnej Portal dla trenerów piłki nożnej

Reklama:

Teoria wychowania fizycznego W. Osiński /Oprawa miękka

39,50 zł
♦Wydawnictwo: AWF Poznań
♦Dostępność: Brak w magazynie
♦Nr. katalogowy: 4724

♦Rok wydania: 2011
♦Wydanie: 1
♦Format: 170x240 mm
♦Liczba stron: 409
♦Oprawa: miękka

Teoria wychowania fizycznego W. Osiński /Oprawa miękka

Poznań 2011, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 409 str., oprawa miękka
Już w 1978 r. UNESCO uznało wychowanie fizyczne za podstawowe prawo człowieka. Dzisiaj, nad rozpoznaniem znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego pracuje się w wielu najbardziej renomowanych uniwersytetach i uczelniach świata. W podręczniku akademickim Teoria wychowania fizycznego znacznie szerzej, aniżeli w opracowaniach wcześniejszych, dorobek ten starano się przybliżyć polskiemu czytelnikowi. Podręcznik powstawał z przekonaniem Autora, że w wychowaniu fizycznym tkwi także wielka szansa rozwijania postaw moralnych, wrażliwości estetycznej, życzliwości wobec innych ludzi, szacunku dla życia w prawdzie i w poczuciu dobra wspólnego. Teoria wychowania fizycznego została napisana przede wszystkim z myślą o studiujących na kierunku wychowanie fizyczne, ale podręcznik ten może stanowić również interesującą pomoc, „wykładnię światopoglądu" i płaszczyznę integracji ze studiującymi sport, fizjoterapię oraz turystykę i rekreację. Podręcznik został też przygotowany z myślą o doktorantach studiujących nauki o kulturze fizycznej, jak również może stanowić istotną płaszczyznę inspiracji i wymiany myśli dla związanych z tymi naukami nauczycieli akademickich różnych specjalności.

Spis Treści

PRZEDMOWA

Rozdział 1
NA DRODZE OD FILOZOFICZNEJ REFLEKSJI KU TEORII
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
1. Od czasów antycznych do systemów wychowania fizycznego - ewolucja teoretycznej refleksji
2. Początki badań naukowych i droga wychowania fizycznego na Uniwersytety
3. Od Eugeniusza Piascckicgo jako twórcy akademickiego kształcenia do współczesnej teorii wychowania fizycznego w Polsce
4. Zebrane główne treści i tezy rozdziału
Pytania i problemy do dyskusji

Rozdział II
TREŚCI I ZADANIA TEORII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.
1. Na tle sporu o istotę, cele i zakres nauk o kulturze fizycznej
2. Różne koncepcje i ewolucja teorii wychowania fizycznego
3. Przedmiot badań, metody badawcze, aparatura pojęciowa oraz płaszczyzny zainteresowań teorii wychowania fizycznego
4. Stosunek do innych dyscyplin, definicja i miejsce w systemie nauk o kulturze fizycznej
5. Zebrane główne treści i tezy rozdziału
Pytania i problemy do dyskusji

Rozdział III
KULTURA FIZYCZNA - JEJ TREŚĆ I STRUKTURA
1. Kultura fizyczna - tradycja, trudna spuścizna oraz różnorodność ujęć
1 koncepcji
2. Wychowanie fizyczne jako dziedzina wychowania i fundament kultury fizycznej
3. Sport: rodowód, trudności definicyjne oraz znaczenie w kulturze i kulturze fizycznej
4. Rekreacja fizyczna jako niezbędny element czasu wolnego i forma uczestnictwa w kulturze fizycznej
5. Rehabilitacja ruchowa-jej zadania Icczniczo-zdrowotnc oraz związki z kulturą fizyczną
6. Turystyka—jako swoisty fenomen wspóiczecności i jej związki z kulturą fizyczną
7. Zebrane główne treści i tezy rozdziału
Pytania i problemy do dyskusji

Rozdział IV
O CELACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
1. O potrzebie i podstawach stanowienia celów wychowania fizycznego
2. Tradycyjne poglądy na cele wychowania fizycznego
3. Współczesne koncepcje ujmowania celów wychowania fizycznego
4. Zebrane główne treści i tezy rozdziału
Pytania i problemy do dyskusji

Rozdział V
PROCESY WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA FIZYCZNEGO ORAZ ICH FUNKCJE I STRUKTURA
1. Procesy wychowania i kształcenia fizycznego a inne wpływy o charakterze wychowawczym
2. Tradycyjne (biotechniczne) i współczesne ujęcie funkcji wychowania fizycznego
3. Struktura procesów wychowania i kształcenia fizycznego
4. Tworzenie naukowych podstaw realizacji procesów wychowania i kształcenia fizycznego
5. Zebrane główne treści i tezy rozdziału
Pytania i problemy do dyskusji

Rozdział VI
PRAKSEOLOGICZNY CYKL RACJONALNEGO PRZEBIEGU DZIAŁANIA A PROCES WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA FIZYCZNEGO
1. O istocie i użyteczności prakseologii w wychowaniu fizycznym
2. Składniki cyklu działania zorganizowanego w wychowaniu fizycznym
3. Ocena szkolna jako specyficzny element realizacji procesu wychowania i kształcenia fizycznego
4. Zebrane główne treści i tezy rozdziału
Pytania i problemy do dyskusji

Rozdział VII
KSZTAŁTOWANIE DYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH ORAZ SPOŁECZNE CZYNNIKI WYCHOWANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ
1. Kształtowanie dyspozycji kierunkowych-jako podstawowe kryterium efektywności wychowania fizycznego
2. Warunki skutecznego kształtowania i zmiany postaw prosomatycznych i prospołecznych w wychowaniu fizycznym
3. Społeczne czynniki wychowania w kulturze fizycznej. Rola szkoły, rodziny, wspólnoty lokalnej, kolonii i obozów, młodzieżowych domów kultury, środków masowego przekazu, klubów sportowych oraz organizacyjne i instytucjonalne aspekty rozwoju rekreacji fizycznej
4. Działania wspierające na poziomie Unii Europejskiej i bariery uczestnictwa w aktywności fizycznej
5. Zebrane główne treści i tezy rozdziału
Pytania i problemy do dyskusji

Rozdział VIII
ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I JEJ MIEJSCE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM
1. Wychowanie fizyczne i jego sfera fizyczna
2. Korzyści wynikające z aktywności fizycznej dla rozwoju i zdrowia
3. Niedostatki i nadmiar aktywności fizycznej oraz ich skutki
4. Definicja, rodzaje i wskazania dotyczące poziomu aktywności fizycznej
5. Aktywność fizyczna a szczególne potrzeby wychowania fizycznego
6. Zebrane główne treści i tezy rozdziału
Pytania i problemy do dyskusji

Rozdział IX
OSOBNICZE I POZAOSOBNICZE UWARUNKOWANIA W PROCESACH WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA FIZYCZNEGO
1. Zróżnicowanie pod względem wieku
2. Płeć jako element określający postępowanie wychowawcy fizycznego
3. Konstytucja (psychofizyczny typ ustroju) jako warunek w procesie wychowania i kształcenia fizycznego
4. Stan zdrowia a postępowanie wychowawcy fizycznego
5. Zebrane główne treści i tezy rozdziału
Pytania i problemy do dyskusji

Rozdział X
WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ORAZ PROPOZYCJE MODERNIZACJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
1. Na tle przemian cywilizacyjnych oraz nowych wyzwań w edukacji
2. Główne tezy krytyki tradycyjnego modelu i niepokoje o dalszy rozwój wychowania fizycznego
3. Zasadnicze przesłanki nowoczesności
4. Polskie drogi do modernizacji wychowania fizycznego
5. Współczesne kierunki rozwoju wychowania fizycznego w różnych krajach
6. Zebrane główne treści i tezy rozdziału
Pytania i problemy do dyskusji

Rozdział XI
O PEDEUTOLOGII ORAZ DOBORZE NA STUDIA, KSZTAŁCENIU I PRZYGOTOWANIU DO PRACY W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ
1. Pedeutologia oraz nauczyciel jako jej integralny przedmiot analiz i badań
2. Nauczyciel wychowania fizycznego - dobór i specyfika zawodu
3. Role społeczne, warsztat pracy i przygotowanie do pracy nauczyciela wychowania fizycznego oraz w innych obszarach kultury fizycznej
4. Nauczyciel wychowania fizycznego, trener oraz specjalista rekreacji jako żywy wzór kultury fizycznej
5. Nauczyciel akademicki jako ważny element w przygotowaniu do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego
6. Zebrane główne treści i tezy rozdziału
Pytania i problemy do dyskusji
PIŚMIENNICTWO
WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE
INDEKS OSÓB
INDEKS RZECZOWY

Komentarze czytelników

Top