Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku informujemy Państwa, że nasz serwis wykorzystuje pliki "cookies"  użyte w procesie składania zamówienia jedynie do sprawniejszego korzystania z naszego serwisu.

Mogą Państwo ograniczyć lub zablokować całkowicie instalowanie plików "cookies" przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji o plikach "cookies" w zakładce: Bezpieczeństwo.

Witaj. Jesteś Gościem. Zaloguj się lub załóż konto »


Opinie klientów o sklepie sportowo-medyczna.pl

Nasze przesyłki doręcza:
Przesyłki doręcza firma kurierska DPD
Przesyłki dostarcza Poczta PolskaPaczkomaty 24/7 - tanio i o każdej porze...

Współpracujemy z :

Bezpieczna Woda - 24ratownik.pl
Serwis dla trenerów i instruktorów piłki nożnej Portal dla trenerów piłki nożnej

Reklama:

Szkoły ponadgimnazjalne IV Etap edukacyjny Poradnik metodyczny Koncepcja edukacji fizycznej

31,90 zł30,60 zł
♦Wydawnictwo: Impuls
♦Wysyłka: w 48 godzin
♦Dostępność: Produkt dostępny
♦Nr. katalogowy: 5434


Szkoły ponadgimnazjalne IV Etap edukacyjny Poradnik metodyczny Koncepcja edukacji fizycznej

Szkoły ponadgimnazjalne IV Etap edukacyjny Poradnik metodyczny Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie-Sport-Rekreacja

Kraków 2012, wydanie 1, format 230 x 160, objętość  str., oprawa miękka

PROGRAM NAUCZANIA - PLANY PRACY - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Nowa podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wdrożona do szkół ponadgimnazjalnych od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym, jest zapis treści nauczania w formie wymagań szczegółowych, co jednoznacznie określa, takie same dla całego kraju, efekty nauczania. W ten sposób rozporządzenie ministerialne definiuje wspólne dla wszystkich polskich szkół  standardy edukacyjne, które muszą być realizowane w każdym programie nauczania, pozostawia natomiast do decyzji dyrekcji i nauczycieli zakres treści, i form, które pozwolą na osiągnięcie tych efektów.

Nauczyciel może stać się autorem własnego programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych.
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) program „ZDROWIE SPORT REKREACJA” stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz zawiera zgodne z podstawą programową, szczegółowe cele kształcenia i wychowania opisane jako przewidywane efekty nauczania, treści nauczania, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia a także propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupełnione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji, w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału nauczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego.

 Każdy nauczyciel powinien w swej pracy wykazać się innowacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym podejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiadomości dydaktyczno - wychowawczych  winno zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym także własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał należy traktować, jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. Autorka wyraża zgodę na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program ma być realizowany z absolutną koniecznością zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej.

Spis Treści

ZMIANY W SZKOLNYM WYCHOWANIU FIZYCZNYM
PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO
Założenia wstępne
Cele ogólne
Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
Propozycje treści fakultetów
Opis założonych osiągnięć uczniów
Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów
Procedury ewaluacji programu
Podstawa opracowania programu
SZCZEGÓŁOWE ROCZNE PLANY PRACY
Uwagi wstępne
Budżet godzin
Szczegółowy plan pracy dla klasy I
Szczegółowy plan pracy dla klasy II

Szczegółowy plan pracy dla klasy III

Szczegółowy plan pracy dla klasy IV technikum
Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego – lekkoatletyka
Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego - siatkówka
Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego - piłka nożna
Plan realizacji zajęć fakultetu turystycznego
Plan realizacji zajęć fakultetu rekreacyjnego
Uwagi o realizacji planów pracy
OCENIANIE, DIAGNOZA, EWALUACJA
Uwagi wstępne
Zasady oceniania

Standardy wymagań dla klasy I

Standardy wymagań dla klasy II

Standardy wymagań dla klasy III

Standardy wymagań dla klasy IV technikum
Diagnoza posiadanych umiejętności i wiadomości
Diagnoza rozwoju społeczno - emocjonalnego
Samoocena
Dzienniczek samooceny i samokontroli
Ewaluacja

Komentarze czytelników

Top