Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku informujemy Państwa, że nasz serwis wykorzystuje pliki "cookies"  użyte w procesie składania zamówienia jedynie do sprawniejszego korzystania z naszego serwisu.

Mogą Państwo ograniczyć lub zablokować całkowicie instalowanie plików "cookies" przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji o plikach "cookies" w zakładce: Bezpieczeństwo.

Witaj. Jesteś Gościem. Zaloguj się lub załóż konto »


Opinie klientów o sklepie sportowo-medyczna.pl

Nasze przesyłki doręcza:
Przesyłki doręcza firma kurierska DPD
Przesyłki dostarcza Poczta PolskaPaczkomaty 24/7 - tanio i o każdej porze...

Współpracujemy z :

Bezpieczna Woda - 24ratownik.pl
Serwis dla trenerów i instruktorów piłki nożnej Portal dla trenerów piłki nożnej

Reklama:

Neurofizjologiczne podstawy diagnostyki i terapii dzieci

39,00 zł
♦Wydawnictwo: WSM w Warszawie
♦Wysyłka: w 48 godzin
♦Dostępność: Produkt dostępny
♦Nr. katalogowy: 6241


Neurofizjologiczne podstawy diagnostyki i terapii dzieci


Warszawa 2012, wydanie 1, format 165 x 235, ojętość 316 str, oprawa miękka

Neurofizjologiczne podstawy diagnostyki i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

W dziedzinie opieki nad populacją w wieku rozwojowym promocja zdrowia uwzględnia stworzenie warunków dla pełnej realizacji indywidualnych możliwości i uzdolnień w rozwoju osobniczym człowieka.

Organizm człowieka podlega ustawicznym zmianom rozwojowym in plus i in minus od urodzenia aż do śmierci. W wyróżnionych okresach życia, zmiany przebiegają specyficznie, są determinowane przez warunki indywidualne i sytuację zewnętrzną.

W niniejszej publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedź na szereg problemów dotyczących prawidłowości i nieprawidłowości w rozwoju dzieci i młodzieży, odpowiedź wzbogaconą dużą ilością faktów stwierdzonych w empirycznych badaniach naukowych własnych i innych autorów.


Spis Treści

CZĘŚĆ 1
O Autorce

ROZDZIAŁ 1.
Rozwój dziecka. Podstawy anatomiczne i fizjologiczne
1.1. Definicja i cechy charakterystyczne rozwoju dziecka
1.2. Charakterystyka okresu prenatalnego rozwoju dziecka
1.3. Wybrane elementy z anatomii i fizjologii narządu ruchu
i ośrodkowego układu nerwowego i człowieka
1.4. Rola sieci neuronalnych w sterowaniu lokomocją człowieka
1.5. Rola plastyczności mózgu w procesie ontogenezy
1.6. Powstawanie korowych map ciała
1.7. Integracja sensoryczna i jej zaburzenie
1.8. Funkcje psychomotoryczne w procesie ontogenezy
1.9. Bilans psychomotorycznego rozwoju dziecka
1.10. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa wg Hellbriigge'a
1.11. Neurokinezjologiczna diagnostyka zaburzeń rozwoju motorycznego niemowląt wg Vojty
1.12. Prognozowanie rozwoju dziecka ryzyka metoda Vojty
1.13. Neurorozwojowa koncepcja diagnostyczno-terapeutyczna (Neurodevelopmental Treatment - NDT-Bobath}

ROZDZIAŁ 2.
Mózgowe porażenie dziecięce - definicja, kompleksowa diagnostyka
2.1. Diagnoza fizjoterapeutyczna dzieci z rnpd
2.2. Badanie neuroobrazowe dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego {OUN)

ROZDZIAŁ 3.
Rozwój mowy u dziecka oraz jej zaburzenia
3.1. Prawidłowy rozwój mowy
3.2. Opóźnienie rozwoju mowy i charakterystyka zaburzeń
3.3. Wczesna interwencja logopedyczna w zaburzeniach rozwoju mowy
3.4. Program terapii logopedyczno-rewalidacyjnej

ROZDZIAŁ 4.
Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z wrodzonym lub nabytym uszkodzeniem mózgu.
4.1. Terapia neurokinezjologiczna wg Vojty
4.2. Neurorozwojowa terapia metodą N DT-Bobath
4.3. Metoda wzorców Gienna Domana i Carla Delacato
4.4. Neuromotoryczna terapia rozwojowa wg Rodolfo Castillo-Moralesa,
4.5. Metoda sensorycznej integracji (Si) wg Jean Ayres
4.6. Terapia motoryczna wg modelu francuskiego ,
4.7. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne ,
4.8. Pedagogika lecznicza Marii Montessori
4.9. Masaż dziecięcy Shantali ,
4.10. Nauczanie Kierowane (Conductive Education) wg Andreasa Pęto
4.11. Hipoterapia
4.12.Terapia przy zastosowaniu sztuki muzycznej
4.13. Program Aktywności Christophera Knilla

ROZDZIAŁ 5.
Wrocławski Model Usprawniania (WMU), jako kompleksowa diagnostyka! stymulacja rozwoju niemowląt i małych dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego
5.1. Założenia wczesnej kompleksowej diagnostyki i terapii dzieci niepełnosprawnych
5.2. Wczesna diagnostyka neurorozwojowa
5.3. Neurostymulacja wg Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU).
5.4. Ramowy program neurostyrnulacji dla dzieci z zaburzeniami rozwoju wg Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU)

ROZDZIAŁ 6.
„Gimnastyka Mózgu'"® wg Paula i Gail Dennisonów dla dzieci z trudnościami w uczeniu się
6.1. Kinezjologia Edukacyjna w rozwoju dojrzałości szkolnej
6.2. Etapy rozwoju ruchowego dziecka i schematy aktywności ruchowej
6.3. Program ćwiczeń „Gimnastyki Mózgu"* wg Paula i Gail Dennison
6.4. Zastosowanie programu „Gimnastyka Mózgu"1* u dwojga dzieci z opóźnioną dojrzałością szkolną

Aneks 1.1
Bibliografia



CZĘŚĆ 2
O Autorze
ROZDZIAŁ 1.
Wrodzone i rozwojowe wady narządu ruchu
1.1. Anatomia rozwojowa życia płodowego człowieka
1.2. Rozwojowa dysplazja stawów biodrowych tang. Developmental Dysplasiaof theHip- DDH).
1.3. Wrodzone wady stóp
1.4. Wady wrodzone i rozwojowe kolan
1.5. Wrodzony mięśniowy kręcz szyi
1.6. Wady wrodzone i rozwojowe kręgosłupa
1.7. Inne wady wrodzone i rozwojowe

ROZDZIAŁ 2.
Wady postawy
2.1. Wprowadzenie, ogólne omówienie tematu i klasyfikacja
2.2. Choroba Scheuermanna (młodzieńcza kifoza piersiowa, garb młodzieńczy, kifoza Scheueramanna)
2.3. Boczne skrzywienie kręgosłupa (skoliozy idiopatyczne, funkcjonalne)

ROZDZIAŁ 3.
Bóle krzyża u ludzi młodych
3.1. Rys historyczny
3.2. Anatomia i biomechanika kręgosłupa lędźwiowego
3.3. Etiopatogeneza
3.4. Epidemiologia
3.5. Podstawowe czynniki predysponujące do występowania zespołów bólowych krzyża
3.6. Klasyfikacja
3.7. Metody diagnostyczne
3.8. Metody terapeutyczne zachowawcze
3.9. Leczenie operacyjne
3.10.Zaopatrzenie rehabilitacyjne (gorsety, sznurówki i pasy lędźwiowe}..
3.11. Omówienie i przegląd literatury tematu

ROZDZIAŁ 4.
Bóle krzyża u ludzi młodych w odniesieniu do grupy pacjentów diagnozowanych i leczonych w Centrum Rehabilitacji im.prof.M. Welssa w Konstancinie wiatach 1995-2000
4.1. Materiał kliniczny
4.2. Charakterystyka pacjentów
4.3. Przyczyny inicjujące wyzwolenie dolegliwości bólowych
4.4. Wiek w momencie wystąpienia dolegliwości
4.5. Charakter dolegliwości bólowych
4.6. Diagnostyka obrazowa
4.7. Najczęstsze poziomy diagnozowanej patologii
4.8. Zastosowane leczenie
4.9. Wyniki zastosowanego leczenia
4.10. Średni czas pobytu
4.11. Ciekawe, rzadkie i nietypowe przypadki
4.12. Wnioski

Aneks 2.1
Aneks 2.2
Bibliografia

Komentarze czytelników

Top