Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku informujemy Państwa, że nasz serwis wykorzystuje pliki "cookies"  użyte w procesie składania zamówienia jedynie do sprawniejszego korzystania z naszego serwisu.

Mogą Państwo ograniczyć lub zablokować całkowicie instalowanie plików "cookies" przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji o plikach "cookies" w zakładce: Bezpieczeństwo.

Witaj. Jesteś Gościem. Zaloguj się lub załóż konto »


Opinie klientów o sklepie sportowo-medyczna.pl

Nasze przesyłki doręcza:
Przesyłki doręcza firma kurierska DPD
Przesyłki dostarcza Poczta PolskaPaczkomaty 24/7 - tanio i o każdej porze...

Współpracujemy z :

Bezpieczna Woda - 24ratownik.pl
Serwis dla trenerów i instruktorów piłki nożnej Portal dla trenerów piłki nożnej

Reklama:

Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym Podręcznik dla studentów

33,90 zł
♦Wydawnictwo: Impuls
♦Wysyłka: w 48 godzin
♦Dostępność: Produkt dostępny
♦Nr. katalogowy: 2823


Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym Podręcznik dla studentów

Kraków 2014, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 306 str., oprawa miękka

Edukacja społeczno-przyrodnicza jako jeden z obszarów zintegrowanej edukacji dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym obejmuje wiele różnorodnych treści: biologicznych, społecznych, geograficznych, historycznych, fizycznych, związanych z higieną i bezpieczeństwem i wiele innych. Nauczyciel dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, chcąc w sposób rzetelny wprowadzić podstawy wiedzy z wymienionych dziedzin i przygotować fundament dla kształcenia systematycznego, winien odpowiednio przygotować się do swej pracy.

Ze względu na rozległość treści edukacji społeczno-przyrodniczej, obejmującej tak wiele różnorodnych zagadnień z – czasem bardzo odległych – dyscyplin  wiedzy, przygotowanie nauczyciela dzieci w wieku 3-10 lat wymaga uwzględnienia w programie studiów równie wszechstronnego materiału merytorycznego i metodycznego.

Niniejszy podręcznik, opracowany z myślą o studentach kierunków pedagogicznych, przygotowujących się do pracy z dziećmi przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi, podręcznik zawiera zagadnienia teoretyczne, obejmujące podstawy nauczania o otaczającym dziecko środowisku (przyrodniczym, geograficznym, społecznym i in.) oraz propozycje metodyczne związane z przedszkolną i wczesnoszkolną edukacją środowiskową. Zakres materiału kształcenia studentów obejmuje w sposób uporządkowany zagadnienia teoretyczne poznane w trakcie realizacji różnorodnych przedmiotów kształcenia w szkole średniej, z punktu widzenia ich przydatności w pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi w wieku 3-10 lat, prezentację tych informacji w takich powiązaniach, by jako nauczyciel mógł je wykorzystać w kształtowaniu u dzieci zintegrowanego obrazu świata; ponadto w podręczniku zawarto metodyczne podstawy edukacji środowiskowej dzieci.

Ze względu na założony cel podręcznika – konieczność połączenia zarówno podstaw nauczania o środowisku, jak i metodyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji środowiskowej treści pomieszczone w podręczniku dotyczą obu zakresów przygotowania studentów do zawodu nauczycielskiego: merytorycznego i metodycznego. Po wyjaśnieniu i scharakteryzowaniu komponentów środowiska człowieka, tekst podręcznik przybliża zagadnienia związane z poznawaniem przyrody przez dzieci: podstawowe cele, zasady, metody i formy poznawania przyrody, omawia treści edukacji środowiskowej realizowane w przedszkolu i klasach początkowych, planowanie zajęć zintegrowanych uwzględniających edukację środowiskową oraz wykorzystywanie mediów dydaktycznych. Dalsza część podręcznika przybliża kolejne zakresy treści edukacji środowiskowej takie, jak: higiena i bezpieczeństwo dziecka, zagadnienia geograficzne, ekologiczne i sozologiczne, historyczne, zawodoznawcze, fizyczne i inne, omawiając zarówno zagadnienia programowe realizowane w pracy z dziećmi przedszkolnymi i w młodszym wieku szkolnym, jak i ich znaczenie w edukacji dziecka.

Praktyczne przygotowanie studentów do pracy z dziećmi przedszkolnymi i w młodszym wieku szkolnym będzie się opierało na zawartych w niniejszym podręczniku zagadnieniach teoretycznych w trakcie ćwiczeń, podczas których studenci będą opracowywać metodyczne przykłady, praktyczne rozwiązania i zadania dotyczące poszczególnych tematów (niektóre pomysły ćwiczeń metodycznych zamieszczone zostały w postaci Zadań do wykonania w poszczególnych rozdziałach podręcznika).
Podręcznik kieruję do nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz studentów kierunków pedagogicznych, szczególnie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
        Autorka.

Spis Treści

Wstęp

Rozdział 1
Środowisko i człowiek

1.1. Środowisko – wyjaśnienie pojęć
1.2. Składniki środowiska i ich charakterystyka
1.3. Środowisko a zdrowie
Zadania

Rozdział 2
Poznawanie przyrody – edukacja o środowisku, w środowisku i dla środowiska

2.1. Poznawanie przyrody przez dzieci
2.2. Fazy poznawania przyrody
2.3. Zasady nauczania o środowisku
Zadania

Rozdział 3
Cele, zadania i treści edukacji środowiskowej

Planowanie zajęć zintegrowanych
3.1. Cele edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i klasach początkowych
3.2. Zadania edukacji środowiskowej
3.3. Porównanie tradycyjnej i holistycznej edukacji środowiskowej
3.4. Przygotowanie nauczyciela do zajęć
3.5. Planowanie zajęć edukacji środowiskowej
3.6. Sytuacje edukacyjne i ich elementy składowe
3.7. Treści edukacji przyrodniczej jako czynnik integrujący w edukacji początkowej
Zadania

Rozdział 4
Metody edukacji środowiskowej i ich charakterystyka Formy aktywności dzieci w kontaktach ze środowiskiem

Pomoce dydaktyczne w edukacji społeczno-przyrodniczej
4.1. Metody edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
4.2. Wybrane klasyfikacje metod
4.3. Strategia wielostronnego kształcenia
4.4. Cechy charakterystyczne wybranych metod edukacji społeczno-przyrodniczej
4.5. Formy zajęć edukacji środowiskowej wykorzystywane w przedszkolu i klasach I–III
4.6. Wycieczka i spacer w edukacji przyrodniczej i społecznej
4.7. Prace domowe o tematyce społeczno-przyrodniczej
4.8. Rola pomocy dydaktycznych w edukacji społeczno-przyrodniczej
Zadania

Rozdział 5
Poznawanie otoczenia społecznego

5.1. Dziecko wśród ludzi
5.2. Przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie
5.3. Praca ludzi w rożnych zawodach – produkcja i wytwarzanie
5.4. Poznawanie przeszłości – treści historyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
5.5. Przedmioty w otoczeniu dziecka i ich poznawanie
5.6. Tradycje, zwyczaje i obrzędy jako przykład wrastania w kulturę
Zadania

Rozdział 6
Higiena osobista i otoczenia dziecka. Odżywianie

6.1. Zdrowie, higiena – podstawowe pojęcia
6.2. Czynniki warunkujące zdrowie
6.3. Wychowanie zdrowotne i edukacja zdrowotna
6.4. Zasady edukacji zdrowotnej
6.5. Edukacja zdrowotna dzieci
6.6. Treści edukacji zdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Zadania

Rozdział 7
Bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym, w przedszkolu, szkole, w czasie zabaw

7.1. Przygotowanie dziecka do przestrzegania norm i zasad bezpieczeństwa
7.2. Problematyka bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym
7.3. Cele i zadania edukacji komunikacyjno-drogowej dzieci w wieku 3–10 lat
7.4. Bezpieczeństwo dzieci w domu, przedszkolu, szkole i w czasie zabaw
Zadania

Rozdział 8
Poznawanie roślin i zwierząt przez dzieci

8.1. Poznawanie roślin i zwierząt w ujęciu programu
8.2. Znaczenie poznawania świata roślin i zwierząt przez dzieci
8.3. Znaczenie hodowli roślin i zwierząt w edukacji
Zadania

Rozdział 9
Ochrona przyrody i krajobrazu

9.1. Zasoby przyrody a człowiek
9.2. Ochrona środowiska – ustalenia terminologiczne
9.3. Tradycje ochrony przyrody na świecie i w Polsce
9.4. Formy ochrony przyrody w Polsce
9.5. Tematy związane z ochroną przyrody i krajobrazu realizowane w przedszkolu i klasach początkowych
Zadania

Rozdział 10
Edukacja ekologiczna dzieci młodszych a zagrożenia środowiska naturalnego

10.1. Pojęcie ekologii i jej cechy charakterystyczne jako nauki
10.2. Zagrożenia środowiska a człowiek
10.3. Cele i zadania edukacji ekologicznej
10.4. Treści, metody i formy edukacji ekologicznej w przedszkolu i klasach początkowych
10.5. Kształtowanie postaw proekologicznych
Zadania

Rozdział 11
Pogoda i klimat. Obserwacja pogody

11.1. Pogoda, klimat, mikroklimat – meteorologia i klimatologia
11.2. Elementy pogody i sposoby ich pomiaru
11.3. Obserwowanie pogody z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
11.4. Fenologiczne, klimatyczne i astronomiczne pory roku
11.5. Specyfika klimatu Polski
Zadania

Rozdział 12
Doświadczenia, eksperymenty i obserwacje zjawisk fizycznych, chemicznych i przyrodniczych

12.1. Konieczność stosowania doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych w pracy z dziećmi w wieku 3–10 lat
12.2. Kształtowanie umiejętności obserwacji
12.3. Badanie otaczającego świata – rola doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych w poznawaniu praw rządzących przyrodą
12.4. Podstawowe wskazówki metodyczne dotyczące organizacji działań eksperymentalnych dzieci młodszych Zadania

Rozdział 13
Turystyka i krajoznawstwo w edukacji dzieci młodszych

13.1. Znaczenie turystyki i krajoznawstwa
13.2. Wyznaczanie kierunków w terenie i na mapie
13.3. Mapa i plan – znaki umowne na planie i mapie
13.4. Rodzaje map i ich wykorzystanie w edukacji
13.5. Krajobrazy i ich charakterystyka
13.6. Treści gospodarcze i administracyjne w programach edukacji wczesnoszkolnej
Zadania

Spis schematów i tabel
Aneks
Załącznik 1. Pytania dzieci
Załącznik 2. Wynalazki
Załącznik 3. Rośliny
Załącznik 4. Zwierzęta
Załącznik 5. Zjawiska pogodowe
Załącznik 6. Przykładowy konspekt (scenariusz) zajęć zintegrowanych dla klasy I
Załącznik 7. Wykaz literatury na temat doświadczeń i eksperymentów dla dzieci młodszych
Załącznik 8. Wykaz literatury na temat wynalazków
Załącznik 9. Wykaz literatury zawierającej odpowiedzi na dziecięce pytania
Załącznik 10. Wykaz literatury na temat bezpieczeństwa dzieci

Bibliografia

Komentarze czytelników

Top