Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku informujemy Państwa, że nasz serwis wykorzystuje pliki "cookies"  użyte w procesie składania zamówienia jedynie do sprawniejszego korzystania z naszego serwisu.

Mogą Państwo ograniczyć lub zablokować całkowicie instalowanie plików "cookies" przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji o plikach "cookies" w zakładce: Bezpieczeństwo.

Witaj. Jesteś Gościem. Zaloguj się lub załóż konto »


Opinie klientów o sklepie sportowo-medyczna.pl

Nasze przesyłki doręcza:
Przesyłki doręcza firma kurierska DPD
Przesyłki dostarcza Poczta PolskaPaczkomaty 24/7 - tanio i o każdej porze...

Współpracujemy z :

Bezpieczna Woda - 24ratownik.pl
Serwis dla trenerów i instruktorów piłki nożnej Portal dla trenerów piłki nożnej

Reklama:

Dydaktyka wychowania fizycznego fizjoterapii i sportu

42,00 zł
♦Wydawnictwo: AWF Poznań
♦Dostępność: Brak w magazynie
♦Nr. katalogowy: 6322


Dydaktyka wychowania fizycznego fizjoterapii i sportu

Poznań 2012, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 328 str., oprawa miękka

Przygotowanie do aktywnego stylu życia wymaga dobrze przemyślanego procesu edukacyj¬nego. Odpowiedzią na aspiracje i oczekiwania społeczne może być mądrze zaprojektowana re¬forma systemu edukacji. W ostatniej dekadzie 1999-2009 wprowadzone zostały dwie takie re¬formy, których celem było nie tylko podniesienie poziomu kształcenia, ale również dostosowanie polskiej szkoły do ustaleń tzw. procesu bolońskiego. Zmiany wynikające z tych reform dotyczą nie tylko struktur organizacyjnych (pojawił się nowy etap edukacji - gimnazjum), ale również środków, treści, a przede wszystkim sposobów realizowania celów ogólnych edukacji.

Zmiany edukacyjno-społeczne zainspirowały autora do podjęcia próby nowego spojrzenia na dość tradycyjną dotychczas formułę realizowania zajęć wychowania fizycznego. Dzisiaj edu¬kacja, nastawiona na strategię oferowania, potrzebuje nowych rozwiązań metodyczno-organi-zacyjnych. W przypadku aktywności fizycznej, podejmowanej w ramach obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego, wydaje się, że nie jest ona wystarczającym powodem podtrzymywania takich zachowań w przyszłości. Rozwijanie u dzieci zdolności i rozbudzanie zainteresowania po¬dejmowaniem wysiłków fizycznych powinno być nakierowane na działalność długoterminową. Być może dobrym rozwiązaniem jest odpowiednie motywowanie za pomocą systemu nagród przeznaczonych dla różnych kategorii wiekowych za utrzymywanie określonego stanu zdrowia i powiązanie z tym n p. ulgi w podatku zdrowotnym. Ale wydaje się, że są to dopiero plany na przyszłość i takie pomysły potrzebują jeszcze solidnej weryfikacji pedagogicznej.

Wychowanie młodego człowieka do aktywności fizycznej wymaga jednak nie tylko prawidło¬wej stymulacji, rozwijającej go w odpowiednim kierunku, ale również dobrej znajomości tradycji kultury fizycznej społeczności, w której jest wychowywany. Wymaga odpowiedzi na pytanie: Do jakiej kultury fizycznej chcemy wychować nasze dzieci i w ramach jakiej tradycji?
W nauczaniu bardzo często zakłada się, że wyniki procesu edukacyjnego zależą od zasto¬sowanych strategii i metod [Rink 2001]. Jednak czynniki, które determinują proces nauczania, są różne: świadomość, style nauczania, sposób przekazywania wiadomości/instrukcji,'rozmiar' przekazywanej informacji czy chociażby warunki przebiegu tego procesu. W jednej z prac zwią¬zanych z zakresem przygotowania pedagogicznego nauczycieli wychowania fizycznego Mohr i Townsend [2002] wymieniają modele nauczania, których znajomość powinna być podsta¬wą przygotowania pedagogicznego nauczyciela wychowania fizycznego: 1) model sportowy, 2) model schematów ruchowych, 3} model edukacji przez ruch. W ostatnich latach wypracowa¬no czwarty model, w którym akcentuje się kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci i mło¬dzieży szkolnej. W wyniku realizacji europejskiego projektu Świadomość zdrowia (ang. Health(a) ware) powstał model, który koncentruje się wokół człowieka, jako podmiotu wspólnych działań nauczyciela i uczniów. Model ten nazwano prozdrowotnym modelem edukacji fizycznej, a jego głównymi założeniami jest nauczanie i uczenie się przez doświadczanie w czterech wyszczegól¬nionych modułach tematycznych.

W niniejszym podręczniku opisane będą te cztery modele wraz z innymi nowatorskimi roz¬wiązaniami, których celem jest zmiana zachowań prozdrowotnych młodych Polaków. Podjęta została również autorska próba ukazania cech wspólnych dotychczasowych rozwiązań meto¬dycznych w nauczaniu wychowania fizycznego na tle zmian zachodzących w wychowaniu fi¬zycznym w innych rejonach świata.

Spis Treści

Od autora
Wstęp
ROZDZIAŁ 1
Reforma szkolnictwa a kierunki rozwoju wychowania fizycznego na świecie
ROZDZIAŁ 2
Nauczanie wychowania fizycznego, jego modele! uwarunkowania
2.1. Wybrane teoretyczne modele wychowania fizycznego
2.2. Ogólne warunki przebiegu procesu wychowania fizycznego
2.3. Prakseologiczny model wychowania fizycznego
ROZDZIAŁ 3
Podstawa programowa, program i plan wychowania fizycznego
3.1. Program nauczania
3.2. Plan nauczania
ROZDZIAŁ 4
Lekcja wychowania fizycznego
4.1. Zasady organizowania treści lekcji wychowania fizycznego
4.2. Różnica pomiędzy lekcją wychowania fizycznego, zajęciami treningowymi
oraz zajęciami warsztatowymi
4.3. Bezpieczeństwo i dyscyplina na lekcjach wychowania fizycznego
4.4. Sposoby organizacji lekcji wychowania fizycznego
ROZDZIAŁ 5
Podstawy procesu wychowania fizycznego
5.1. Zasady i metody dydaktyczne w wychowaniu fizycznym
5.2. Metody kształcenia (strategie ogólne)
5.3. Metody nauczania w wychowaniu fizycznym
5.4. Komunikacja w procesie dydaktycznym
5.5. Intelektualizacja i indywidualizacja w procesie wychowania fizycznego
ROZDZIAŁ 6
Ewaluacja w szkolnym wychowaniu fizycznym
6.1. Funkcje oceny
6.2. Ocena pracy nauczyciela wychowania fizycznego
ROZDZIAŁ 7
Proces wychowania w wychowaniu fizycznym
ROZDZIAŁ 8
Nauczyciel wychowania fizycznego i zdrowotnego
8.1. Awans zawodowy nauczyciela
ROZDZIAŁ 9
Metodyka zajęć wychowania fizycznego w różnych grupach wiekowych
9.1. Wybrane wskazówki teoretyczne i praktyczne metodyki zajęć
dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
9.2. Wybrane wskazówki teoretyczne i praktyczne metodyki zajęć
dla ludzi w wieku dorosłym
9.3. Wybrane wskazówki teoretyczne i praktyczne metodyki zajęć
dla ludzi w wieku starszym
Zakończenie
Piśmiennictwo
Przykładowe konspekty lekcji wychowania fizycznego.

Komentarze czytelników

Top