Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku informujemy Państwa, że nasz serwis wykorzystuje pliki "cookies"  użyte w procesie składania zamówienia jedynie do sprawniejszego korzystania z naszego serwisu.

Mogą Państwo ograniczyć lub zablokować całkowicie instalowanie plików "cookies" przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji o plikach "cookies" w zakładce: Bezpieczeństwo.

Witaj. Jesteś Gościem. Zaloguj się lub załóż konto »


Opinie klientów o sklepie sportowo-medyczna.pl

Nasze przesyłki doręcza:
Przesyłki doręcza firma kurierska DPD
Przesyłki dostarcza Poczta PolskaPaczkomaty 24/7 - tanio i o każdej porze...

Współpracujemy z :

Bezpieczna Woda - 24ratownik.pl
Serwis dla trenerów i instruktorów piłki nożnej Portal dla trenerów piłki nożnej

Reklama:

Biomechanika narządu ruchu człowieka

51,20 zł

Biomechanika narządu ruchu człowieka

Radom-Gliwice 2011, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 492 str., oprawa twarda

(…) Książka stanowi zwarte opracowanie obejmujące zarys ogólnej wiedzy z biomechaniki narządu ruchu człowieka wzbogacony o doświadczenia Zespołu Biomechaników Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej. Od kilkunastu lat w Katedrze prowadzone są badania naukowe szczególnie koncentrujące się wokół zagadnień wewnętrznych oddziaływań w układzie szkieletowo-mięśniowym, przyczyn i skutków ruchu człowieka oraz konsekwencji przeciążeń struktur tkanek biologicznych. Wyniki prowadzonych badań były podstawą pracy habilitacyjnej i kilkunastu prac doktorskich. W większości prace badawcze realizowane są przy współudziale przedstawicieli środowisk medycznych i sportu. Opisana została biomechanika narządu ruchu człowieka z uwzględnieniem anatomii, fizjologii i mechaniki w aspekcie badań modelowych. Treści rozdziałów pochodzą z nauk medycznych, jak i technicznych. Książka jest zalecana w procesie kształcenia kadr biomechaników o specjalnościach związanych z inżynierią biomedyczną i sportem, ale również kierowana jest jako element uzupełnienia wiedzy do lekarzy ortopedów, neurochirurgów oraz fizjoterapeutów. (…) Ze Wstępu

Spis Treści

1. Wstęp
2. Historia biomechaniki (D. Tejszerska, E. Kawlewska)
2.1. Biomechanika w Polsce
2.2. Literatura
3. Mechaniczne własności struktur tkankowych układu szkieletowo-mięśniowego (D. Tejszerska, E. Świtoński, A. Głowacka)
3.1. Tkanka kostna
3.1.1. Budowa tkanki kostnej
3.1.2. Własności mechaniczne tkanki kostnej
3.2. Budowa i własności mechaniczne chrząstki stawowej
3.2.1. Własności mechaniczne chrząstki stawowej
3.3. Budowa i własności mechaniczne więzadeł i ścięgien
3.3.1. Własności mechaniczne więzadeł i ścięgien
3.4. Tkanka mięśniowa
3.4.1. Budowa tkanki mięśniowej szkieletowej
3.4.2. Własności mechaniczne tkanki mięśniowej szkieletowej
3.5. Literatura
4. Biomechanika głowy (W. Wolański, M. Gzik, D. Larysz)
4.1. Elementy anatomii i fizjologia głowy
4.2. Biomechaniczne własności głowy
4.2.1. Cechy geometryczne i masowe głowy
4.2.2. Własności materiałowe i wytrzymałościowe czaszki
4.3. Biomechanika urazów głowy
4.3.1. Cechy wytrzymałościowe głowy
4.3.2. Mechanizmy i kryteria urazów głowy
4.4. Biomechanika układu stomatognatycznego
4.4.1. Siły mięśni aparatu żucia
4.4.2. Własności masowe i geometryczne żuchwy
4.5. Literatura
5. Biomechanika kręgosłupa człowieka (M. Gzik, W. Wolański)
5.1. Elementy anatomii i fizjologii kręgosłupa człowieka
5.1.1. Budowa kręgów
5.1.2. Krążki międzykręgowe i ich zadania
5.1.3. Więzadła i stawy międzykręgowe
5.1.4. Mięśnie szkieletowe kręgosłupa
5.2. Cechy geometryczne oraz masowe kręgosłupa człowieka
5.2.1. Cechy geometryczne kręgosłupa człowieka
5-2.2. Wymiary kręgu atlas i axis
5.2.3. Wymiary kręgów środkowej i dolnej części kręgosłupa szyjnego
5.2.4. Wymiary kręgów piersiowych
5.2.5. Wymiary kręgów lędźwiowych oraz kości krzyżowej
5.2.6. Masa oraz masowe momenty bezwładności kręgów oraz kości krzyżowej
5.2.7. Cechy geometryczne krążków międzykręgowych
5.2.8. Cechy geometryczne więzadeł kręgosłupa
5.3. Zakresy ruchu kręgosłupa
5.3.1. Zakresy ruchu głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa
5.3.2. Zakresy ruchu kręgosłupa w odcinku piersiowym
5.3.3. Zakresy ruchu kręgów lędźwiowych
5.4. Parametry materiałowe i własności wytrzymałościowe kręgosłupa człowieka
5.4.1. Parametry materiałowe oraz cechy wytrzymałościowe kręgów
5.4.2. Badania sztywności kręgosłupa szyjnego
5.4.3. Parametry materiałowe oraz cechy wytrzymałościowe krążków międzykręgowych
5.4.4. Parametry materiałowe oraz cechy wytrzymałościowe więzadei kręgosłupa
5.5. Rola mięśni szkieletowych w biomechanice kręgosłupa człowieka
5.5.1. Mięśnie odcinka szyjnego
5.5.2. Mięśnie odcinka piersiowo-lędźwiowego
5.6. Literatura
6. Biomechanika klatki piersiowej (D. Tejszerska, B. Gzik-Zroska)
6.1. Elementy anatomii klatki piersiowej
6.1.1. Układ kostny klatki piersiowej
6.1.2. Mięśnie klatki piersiowej
6.1.3. Połączenia poszczególnych części klatki piersiowej
6.1.4. Rodzaje deformacji klatki piersiowej
6.2. Biomechanika i fizjologia klatki piersiowej
6.2.1. Rola mięśni w procesie oddychania
6.2.2. Podatność klatki piersiowej
6.3. Biomechaniczne własności elementów klatki piersiowej
6.3.1. Cechy geometryczne klatki piersiowej
6.3.2. Własności materiałowe elementów klatki piersiowej
6.4. Mechanika urazów klatki piersiowej
6.4.1. Mechanizmy urazów klatki piersiowej
6.4.2. Kryteria urazów klatki piersiowej
6.5. Literatura
7. Biomechanika kończyny górnej (E. Switoński, A. Guzik-Kopyto)
7.1. Elementy anatomii kończyny górnej
7.1.1. Układ kostny kończyny górnej
7.1.2. Stawy kończyny górnej
7.1.3. Układ mięśniowy kończyny górnej
7.2. Wybrane własności biomechaniczne kończyny górnej
7.2.1. Zakresy ruchów kończyny górnej
7.2.2. Rola mięśni w kształtowaniu ruchów kończyny górnej
7.2.3. Czynność chwytna ręki
7.2.4. Kończyna górna jako biomechanizm
7.2.5. Cechy geometryczne i inercyjne elementów kończyny górnej
7.2.6. Wartości maksymalnych momentów sił mięśniowych
7.2.7. Obciążenia w stawie ramiennym kończyny górnej
7.2.8. Własności wytrzymałościowe wybranych struktur tkankowych kończyny górnej
7.3. Literatura
8. Biomechanika stawu biodrowego i kolanowego(J. Jurkojć, R. Michnik)
8.1. Elementy anatomii kończyny dolnej
8.1.1. Elementy anatomii obręczy kończyny dolnej
8.1.2. Elementy anatomii części wolnej kończyny dolnej
8.1.3. Elementy anatomii stawu biodrowego
8.1.4. Elementy anatomii stawu kolanowego
8.1.5. Mięśnie odpowiedzialne za ruch w stawach biodrowym i kolanowym
8.2. Własności biomechaniczne kończyny dolnej
8.2.1. Elementy biomechaniki stawu biodrowego i kolanowego
8.2.2. Obciążenia kończyny dolnej
8.2.3. Elementy biomechaniki układu mięśniowego
8.2.4. Momenty sił mięśniowych w stawach biodrowym i kolanowym podczas maksymalnego skurczu izometrycznego
8.2.5. Własności wytrzymałościowe elementów kończyny dolnej
8.2.6. Wielkości inercyjne elementów kończyny dolnej 83. Literatura
9. Zagadnienia biomechaniki stopy (P. Jureczko, K. Jochymczyk-Woźniak)
9.1. Elementy anatomii stopy
9.1.1. Układ kostny
9.1.2. Połączenia stawowo-więzadłowe
9.1.3. Układ mięśniowy
9.2. Wybrane własności biomechaniczne stopy
9.2.1. Zakres ruchów w stawach stopy
9.2.2. Rozkład ciężaru ciała na stopę
9.2.3. Funkcje stóp w trakcie chodu
9.2.4. Cechy geometryczne, masowe i wytrzymałościowe stopy
9.3. Rola mięśni w kształtowaniu ruchów stopy
9.3.1. Charakterystyka czynnościowa mięśni stopy
9.3.2. Przekroje fizjologiczne mięśni
9.3.3. Wartości maksymalnych momentów sił mięśniowych...
9.4. Literatura
10. Biomechanika chodu (R. Michnik, J. Jurkojć)
10.1. Aktywność ruchowa w ciągu dnia
10.2. Metody badawcze stosowane w analizie funkqi lokomocyjnych
10.3. Charakterystyka chodu
10.4. Fazy chodu
10.4.1. Faza podporowa
10.4.2. Faza wymachowa
10.5. Determinanty chodu
10.6. Kinematyka chodu prawidłowego
10.7. Reakcje podłoża
10.7.1. Składowa pionowa
10.7.2. Składowa przednio-tylna
10.7.3. Składowa boczna
10.7.4. Zmiany przebiegu sił reakcji podłoża w zależności od prędkości chodu
10.8. Działanie mięśni i pomiary aktywności mięśni podczas chodu
10.9. Momenty sił mięśniowych
10.10.Obciążenia stawów
10.11.Chód patologiczny
10.12. Metody oceny chodu patologicznego
10.13. Literatura
Informacja o autorach

Komentarze czytelników

Top